KIdz Academy
Babies, Pre-School & Aftercare Centre
Childcare for babies from 0 months to Grade 7 learners

Star

106 Gardiner Street,
Parow
Tel: 021 939 8939
Cell: 084 953 3569

92 Jakaranda Street,
Brackenfell
Tel: 021 981 6743
Cell: 082 824 2676

Welcome to Kidz Academy / Welkom by Kidz Academy
Why enroll my child with
the Kidz Academy group?
Hoekom my kind/ers inskryf by
die Kidz Academy-groep?
Kidz Academy offers: -

* Childcare for babies from 0 months old
  up to Grade 7 learners

* Spacious classrooms with treelined   playgrounds.

* Qualified fulltime supervision
  06:30 – 18:00

* Balanced breakfast, lunch and snack
  (snacks should be brought with
  for 10:00 break)

* Qualified staff in all departments.

* Weekly themes & educational activities.

* Correlation with school clinics &
  psychologists.

* School readiness programs & Outcome
  Based Teaching.

* Qualified supervision with homework.

* Regular progress reports.

* Bilingual tuition.

* Creative & movement activities and music.

* Structured play / Freeplay under supervision.

* Various extra-mural activities.

* Security with   electronic safety gates.

* Tuckshop open  Fridays.

* Transport to and from schools as well as
  homes is available.
Kidz Academy bied: -

* ‘n Omvattende diens vir babas vanaf
   0 maande tot en met leerders in Graad 7.

* Ruim klaskamers met boomryke
  speelgronde.

* Opgeleide voltydse toesig vanaf
  06:30 – 18:00
 
* Gebalanseerde ontbyt, middagetes
  en verversings. (Ouers voorsien slegs
  eetgoed vir 10:00 pouse)

* Gekwalifiseerde opgeleide personeel.

* Weeklikse temas en opvoedkundige
  aktiwiteite.

* Samewerking met skool kliniek en   sielkundiges

* Skoolgereedheids programme en
  Uitkomsgebaseerde onderwys.

* Gekwalifiseerde hulp met studies.

* Gereelde vorderings verslae.

* Tweetalige onderrig.

* Skeppende aktiwiteite, Musiek
  en Beweging-spele.

* Gestruktureerde vry buitespel.

* Verskeie buitemuurse aktiwiteite.

* Sekuriteit met elektroniese
  veiligheidshekke.

* Snoepwinkel oop op Vrydae.

* Vervoer van en na skole en huise is beskikbaar
“Where we care for your child’s future”
© Kidz Academy 2020