KIdz Academy
Babies, Pre-School & Aftercare Centre
Childcare for babies from 0 months to Grade 7 learners

Star

106 Gardiner Street,
Parow
Tel: 021 939 8939
Cell: 084 953 3569

92 Jakaranda Street,
Brackenfell
Tel: 021 981 6743
Cell: 082 824 2676

Fees: -

- School fees are payable monthly in advance and an increase of fees take place
  once a year in the beginning of January.
- A once off enrolment fee is payable which includes a Kidz Academy T-Shirt.
- Jnr Pre-Primary & Grade R book fees are payable at the end of January and
  June and will be used for the purchase of books, stationery and other needs that
  might arise in their class.
- At the end of January and June a stationery fee will be payable for all children
  (not Jnr Pre-Primary & Grade R learners). This money will be used for needs that
  might arise in the class.
- Toilet paper, tissues, paper towels, liquid soap and wet wipes will be provided
  by Kidz Academy.

Mattress covers:
For hygienic purposes, each child must bring their own mattress cover to school.
Every Friday the cover wil be placed in your child’s bag to be washed.

Fooie: -

- Fooie is maandeliks vooruit betaalbaar en tarief verhogings vind slegs een maal
  per jaar aan die begin van Januarie plaas.
- Daar is eenmalige inskrywingsfooi per kind betaalbaar wat ook ‘n gratis
  Kidz Academy T-hemp insluit.
- Aan die einde van Januarie en Junie is daar ‘n Boekfooi betaalbaar vir al
  Jnr. Pre-Primêre en Graad R Leerders. Hierdie gelde word aangewend vir die
  aankoop van skryfbehoeftes en enige ander benodighede wat in die klasse mag ontstaan.
- Kidz Academy voorsien alle sneesdoekies, toiletpapier, vloeibare seep,
  papierhandoekies en wet wipes gratis.

Matras oortreksels:
Vir Higiëniese doeleindes moet elke kind ‘n matras oortreksel na Kidz Academy bring.
Hierdie oortreksel word elke Vrydag huis toe gestuur om te laat was.


Projects:

During the course of the year we have different projects:

- February / March - Fund-raising project

- April – Yearly photographs

- May – Fashion show

- July – Holiday program

- August - Fund-raising project

- September – Christmas photographs

- October – Concert

- December - Holiday program
 


Projekte:

Gedurende die verloop van die jaar word die volgende projekte aangebied:

- Februarie / Maart - Fondsinsameling projek

- April – Jaarlikse foto’s

- Mei – Modeparade

- Julie – Vakansieprogram

- Augustus - Fondsinsameling projek

- September – Kers foto’s

- Oktober – Konsert

- Desember - Vakansieprogram

“Where we care for your child’s future”
© Kidz Academy 2020