KIdz Academy
Babies, Pre-School & Aftercare Centre
Childcare for babies from 0 months to Grade 7 learners

Star

106 Gardiner Street,
Parow
Tel: 021 939 8939
Cell: 084 953 3569

92 Jakaranda Street,
Brackenfell
Tel: 021 981 6743
Cell: 082 824 2676

About us

Background Information

The owners of Kidz Academy, Deon & Ilze Smith have been involved in the childcare industry since 1988.
Kidz Academy is managed by Ilze Smith.
The Kidz Academy group was established in 1999 and now consists of branches in Parow and Brackenfell, with the Head Office in Hermanus.

Agtergrond Inligting

Kidz Academy staan onder eienaarskap van Deon & Ilze Smith, wat vanaf 1988 in die Kleuterskool bedryf betrokke is.
Kidz Academy word bestuur deur Ilze Smith.
Die Kidz Academy Kleuterskool groep is in 1999 in die lewe geroep en bestaan
tans uit takke in Parow en Brackenfell, met die Hoofkanoor in Hermanus.

Our mission

To make your child’s experience with us as meaningful, exciting and special as possible.
To nurture happy children that will embark adulthood with confidence.
To give parents peace of mind in knowing that their child/ren are in competent hands.
Ons missie

Om die tydperk wat u kind saam met ons spandeer sinvol, prettig en so spesiaal
  as moontlik te maak.
Om gelukkige kinders te kweek wat die Grootmens wêreld met selfvertroue
  tegemoet sal gaan.
Om vir die ouers gemoedsrus te gee in die wete dat hul kind/ers in goeie hande gelaat word.
“Where we care for your child’s future”
© Kidz Academy 2020